VisionX 1.60 AS High Impact SHMC

Dãy độ:
⚡ Cận : 0.00 ~ -8.00 (75mm/70mm)
⚡ Loạn: 0.00 ~ -2.00
—————————————————–
⚡ Viễn: +0.50 ~ +6.00 (65mm)
⚡ Loạn: 0.00
—————————————————–
⚡ Cận: 0.00 ~ -6.00 (75mm)
⚡ Loạn: -2.25 ~ -4.00
—————————————————–
👓 Tròng chịu lực vượt trội
👓 Thiết kế Aspheric giảm biến dạng vùng biên cho độ cao
👓 Mỏng hơn 25%, nhẹ hơn 35%
👓 Lớp phủ SHMC siêu chức năng hạn chế trầy, chống chói, siêu trượt
nước/hấp hơi, khó bám bụi, vân tay, độ trong suốt cao, bền màu.
👓 UV400 bảo vệ mắt 100% khỏi tác hại UV
👓 Khuyên dùng gọng khung/ cước/khoan.