VisionX 1.60 AS UV407 SHMC

Dãy độ:
⚡ Cận/Viễn : 0.00 ~ -8.00 (76mm/70mm)
⚡ Loạn: 0.00 ~ -2.00
—————————————————–
⚡ Viễn: +0.50 ~ +6.00 (70mm)
⚡ Loạn: 0.00
—————————————————–
⚡ Cận: 0.00 ~ -6.00 (76mm)
⚡ Loạn: -2.25 ~ -4.00
—————————————————–

👓 Độ truyền sáng ≥ 93% ( UV407) / ≥ 97% (High Impact ) nhìn sáng rõ hơn khi mang kính.
👓 Abbe value: 33 (UV407) / 40 ( High Impact ) độ tán sắc ánh sáng.
👓 UV407 bảo vệ mắt 100% khỏi tác hại UV
👓 Lớp phủ SHMC siêu chức năng.
👓 Gravity: trọng lượng riêng siêu nhẹ 1.30g/cm3.
👓 UV400 – 407 bảo vệ mắt 100% khỏi tác hại UV
👓 Dùng cho gọng khung/ cước/khoan.