VisionX 1.56 UV407 SHMC

Dãy độ:
⚡ Cận/Viễn : -8.00 ~ +6.00 (72mm/70mm)
⚡ Loạn: 0.00 ~ -2.00 (65mm)
—————————————————–
⚡ Cận: 0.00 ~ -6.00 (72mm)
⚡ Loạn: -2.25 ~ -4.00
—————————————————–
👓 Nguyên liệu siêu phẩm, bảo vệ mắt 100% khỏi tác hại tia UV, độ truyền sáng cao, cảm giác nhẹ mắt, thoải mái hơn khi mang kính, ít điều tiết, ổn định độ.
👓 Độ truyền sáng ≥ 97% nhìn sáng rõ hơn khi mang kính.
👓 Abbe value: 41 độ tán sắc cao giúp mắt dễ thích nghi, nhẹ mắt.
👓 UV407 bảo vệ mắt 100% khỏi tác hại UV
👓 Lớp phủ SHMC siêu chức năng.