Tại Simba, con người là tài sản quý giá nhất. Simba tôn trọng những giá trị khác biệt của mỗi cá nhân. Văn hoá doanh nghiệp của Simba được xây dựng trên sự hài hoà, cộng hưởng, khuyến khích sự sáng tạo và tưởng thưởng xứng đáng với nhân tài. 

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cho toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty TNHH Kính mắt Simba và Gia Phạm tổ chức chương trình đào tạo nội bộ: 

👉 Thời gian đào tạo: Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 25 – 26/11/2023

👉 Thời gian hoạt động trở lại: Thứ Hai, ngày 27/11/2023

Trong thời gian diễn ra đào tạo, Simba tạm dừng các hoạt động dịch vụ, kính mong quý khách hàng thông cảm!

sms sms sms